Helaas is de overhoormodule niet beschikbaar. Wel kun je deze lijst overhoren via WRTS. Klik op 'Overhoren'

lessen bij de bron, deel 1

4 Israel Gods volk Alleen de 1e paragraaf de opzoekvragen.

Jaar 1 (havo/vwo)
 
 
  Ingezonden door pietje bel (Pieter Zandt Scholengemeenschap) op 29-01-2010 - 5432x bekeken. 
Waardering 7.8 (aantal stemmen: 16)
 

ik hoop dat ik het goed gespeld heb!
en dat ik het goed gemaakt het.
dit komt uit het boek lessen bij de bron.
niveau: havo/vwo.
VEEL PLEZIER!
groetjes:mij

Reacties (29)

ikbenaanvakantietoe
27-06-2015 11:31
1.1 Wat was de reden dat de Heere Zijn volk liet verdrukken?
1.2 Wat was de reden dat de Heere Abram riep?

1.3 Welke drie maatregelen nam farao om het volk te laten verzwakken?

1.4 Waaruit bleek het geloof van Mozes’ ouders?

1.5 Wat was de reden dat Mozes 40 jaar aan het hof van farao was?
1.6 Welke namen passen erbij?

1.7 Wat is Gods persoonsnaam?
1.8 Wat betekent deze?
1.9 Waarom wordt Abraham de vader aller gelovigen genoemd?
1.10 Welke drie tekenen kreeg Mozes om te laten zien dat God hem gezonden had?

2.1 Waaruit bleek de verharding van farao?
2.2 Waaruit bleek dat de plagen geen gewone natuurrampen waren?
2.3 Welke twee gevolgen hadden deze rampen?

2.4 Noem 4 dingen van het Pascha. Zet erachter waar ze op wezen.

2.5 Hoe was Jozef bij zijn sterven een profeet?
2.6 Wat was de reden dat de Israëlieten niet langs de kortste weg naar Kanaän trokken?
2.7 Hoe werd Gods aanwezigheid zichtbaar bij de uittocht uit Egypte?
Het volk moest naar Hem gaan vragen.

God wilde een nieuw begin maken met de mensen en vervulde door Abram alle heilsbeloften.
-Ze moesten stenen maken.
-De vroedvrouwen moesten de jongensbaby’s doden.
-De babyjongens werden in de Nijl gegooid.
Ze legden Mozes in een mandje op de rivier omdat ze hun kind aan de handen van God toevertrouwden.
Zijn opvoeding maakte hem geschikt om het volk te leiden.
a. priester in Midian = Jethro
b. vader van Mozes = Amram
c. dochter van een priester = Zippora
d. moeder van Mozes = Jochebed
e. zonen van Mozes = Gersom en Eliëzer
JWHW
Ik zal zijn, die Ik zijn zal; Ik ben, Die Ik ben.
Zijn geloofsgehoorzaamheid is een
voorbeeld aller gelovigen.
-De staf werd een slang.
-Zijn hand werd melaats.
-Water zou veranderen in bloed.

Als Mozes gebed verhoord was zondigde hij weer.
Ze werden aangekondigd en voltrokken zich naar het woord van God.
-Egypte werd geruïneerd.
-De Egyptische goden werden belachelijk gemaakt.
-lam → Christus
-bloed → Christus’ bloed
-ongezuurde broden → haast en weggedane zonden
-bittere saus → slavendienst
Hij zei dat ze zijn gebalsemde lichaam mee moesten nemen naar Kanaän.
Zo werden ze belet om terug te gaan naar Egypte in moeilijkheden en strijd.

Door de wolk- en vuurkolom.

3.1 Welke twee dingen wilde de Heere het volk bij de Sinaï leren?
3.2 Welke tekenen waren er bij de afkondiging van de Wet?

3.3 Wat was de reden dat de Heere de Wet op stenen tafels schreef?
3.4 Wat was de inhoud van het boek des verbonds?
3.5 Tegen welk gebod zondigde het volk bij de verering van het gouden kalf?

4.1 Wat is het verschil tussen het dienen van de afgoden en het dienen van God?

4.2 Wat stond centraal in Israëls eredienst?
4.3 Wat wordt bedoeld met schaduwdienst?
4.4 Waaruit bestond het werk van een
priester?
4.5 Waaruit bestond het werk van een
leviet?

4.6 De voorwerpen uit de tempel en waarom ze op Jezus lijken.
a. Ingang
b. Koperen Wasvat
c. Tafel der toonbroden

d. Kandelaar
e. Reukofferaltaar

f. Voorhangsel

g. Brandofferaltaar

5.1 Welk doel hadden de feesten voor Israël?

Hij wilde laten weten wie hij was en hoe hij gediend wilde worden.
-donder en bliksem
-geluid der bazuin
-rokende berg
Dat wees op vastheid en het eeuwigdurende karakter van dit verbond.
De wetten voor het godsdienstige en maatschappelijke leven.
Het 2e gebod.

De heidenen bedachten zelf de manier om hun God te dienen. Israëlieten hadden daar wetten voor gekregen.
Verzoening (offerdienst)

Een dienst die iets anders afbeeldt.

Offeren, bidden met het volk, zegenen
van het volk en onderwijzen van het volk
Het verzorgen van de tempelzang, helpen met offeren, vervoeren tabernakel en heilige voorwerpen (behalve de ark) en het schoonmaken en houden van alle gereedschappen en voorwerpen.

A: Christus is de deur der schapen.
B: Christus’ bloed reinigt van de zonden.
C: Christus is het ware brood dat God geeft.
D: Christus is het licht der wereld.
E: Christus heeft zichzelf als reukwerk geofferd.
F: Door Christus’ verscheurde lichaam is er toegang tot god.
G: Christus is slachtoffer voor de zonde.

Herinneren aan de weldaden die de Heere had gegeven.

6.1 Zet de goede namen bij de volgende zaken.
a. gelovige verspieders
b. melaatsheid
c. levend ter helle gevaren
d. verwerping van het gezag van Mozes
e. ‘Gij hebt des Heeren volk gedood’
f. geslagen op de rots
g. berg waarop Mozes het beloofde land mocht zien
h. opvolger van Mozes

6.2 Naar Wie wees de koperen slang heen en waarom?

7.1 Noem 2 redenen waarom Israël Kanaän als grondgebied kreeg.

7.2 Noem 3 wonderen bij de intocht in Kanaän.

7.3 Wat gebeurde er met Rachab en Achan?
7.4 Welke stammen kregen een grondgebied in het Overjordaanse?
7.5 Wat weet je van de nakomelingen van Levi?
7.6 Wat zijn vrijsteden?

7.7 Noteer de 6 vrijsteden.

a. Jozua en Kaleb
b. Mirjam
c. Korach, Dathan en Abiram
d. Mirjam en Aäron
e. Mozes en Aäron
f. Mozes
g. Nebo

h. Jozua

Naar de Heere Jezus die voor Zijn volk verhoogd is aan het kruis om hen het eeuwige leven te kunnen geven.

- De volken die er woonden waren goddeloos.
- Hij wilde zijn beloften aan Abraham vervullen.
1. Een pad in de Jordaan.
2. De muren van Jericho vielen.
3. De zon en maan stonden stil.
Rachab bleef gespaard maar Achan werd gestenigd omdat hij gestolen had
Ruben, Gad en de halve van Manasse.

Ze kregen geen grondgebied maar 48 steden.
Daar vond iemand die onopzettelijk iemand gedood had een schuilplaats.
Hebron, Sichem, Kedes, Golon, Ramoth en Bezer.

(p.s je moet de vragen bij de antwoorden zoeken... alle vragen staan top volgorde onder elkaar en alle antwoorden staan op volgorde onder elkaar dus het is niet zo moeilijk :) )
ikbenaanvakantietoe
27-06-2015 11:32
(p.p.s het is allemaal hoofdstuk 4)
uhuhcyyc
11-11-2015 20:03
oke nice, ik heb er niks aan want ik kwam erachter dat ik een andere paragreef moest leren, domdom. succes iedereen
:D :) :?: ;) :S :? :(
  synoniem
04-02-2016 6:54
tnx superhandig moet over kwartier weg en moest nog maken!!!:)
egt top :D :) :?: ;) :S
Sanne
31-05-2016 9:36
heeft iemand ook antwoorden van 2 havo/vwo deel 2 8.5?
 


  

   
Door deze site te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies voor analytische doeleinden, gepersonaliseerde inhoud en advertenties. Meer informatie.