Hoofdstukken Anatomievera

triceps brachii, caput longum= tuberculum infraglenoidale scapulae
triceps brachii, caput laterale= facies posterior humeri, septum intermusculare laterale
triceps brachii, caput mediale= facies posterior humeri, septa intermusculare mediale en laterale
biceps brachii, caput longum= tuberculum supraglenoidale scapulae
biceps brachii, caput breve= processus coracoideus scapulae
brachialis= facies anterior humeri, septa intermusculare mediale en laterale
coracobrachialis= processus coracoideus scapulae
brachioradialis= margo lateralis humeri
extensor carpi radialis longus= margo lateralis humeri
extensor carpi radialis brevis= epicondylus lateralis humeri
extensor digitorum longus (communis) = epicondylus lateralis humeri
extensor digiti minimi= epicondylus lateralis humeri
extensor carpi ulnaris= margo posterior ulnae, epicondyles lateralis humeri
extensor indicis= facies posterior ulnae
abductor pollicis longus= membrana interossea antebrachii, facies posterior ulnae, facies posterior radii
extensor pollicis longus= facies posterior ulnae, membrana interossea antebrachii
extensor pollicis brevis= facies posterio radii, membrane interossea antebrachii
pronator teres, caput humerale= epicondylus medialis humeri
pronator teres, caput ulnare= tuberositas ulnae
flexor carpi radialis= epicondylus medialis humeri
palmaris longus= epicondylys medialis humeri
flexor carpi ulnaris= margo posterior ulnae, epicondyles medialis humeri
flexor digitorum superfiscialis= epicondylus medialis humeri, margo anterior radii
flexor digitorum profundus= facies anterior ulnae, facies medialis ulnae, membrana interossea antebrachii
flexor pollicis longus= facies anterior radii, membrana interossea antebrachii
abductor pollicis brevis= eminentia carpi radialis, retinaculum flexorum
flexor pollicis brevis= tuberculum ossis trapezii, retinaculum flexorum, os trapezoideum, os capitato
opponens pollicis= os trapezium
adductor pollicis, caput obliquum= os trapezoideum, os capitatum, basis ossis metacarpals 2
adductor pollicis, caput transversum= os metacarpi 3
abductor digiti minimi= os pisiforme
musculi lumbricales= eindpezen flexor digitorum profundus
interossea dorsales 1-4= de naar elkaar toe gekeerde zijde van de ossa metacarpalia 1-5


 
 

Oefening toevoegen

Dit is een eigen methode.
Alleen Venl1998 kan oefeningen toevoegen.

Maar laat dat je niet weerhouden de lijsten te bekijken en te overhoren!
Ben je Venl1998? Dan kun je Inloggen om je methode te bewerken of oefeningen toe te voegen.

Zoek in de oefeningen

Zoek een vragenlijst van deze methode met het volgende woord:


 

   

Offline woordjes leren? Op je telefoon of tablet? Bekijk de apps :)

Door deze site te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies voor analytische doeleinden, gepersonaliseerde inhoud en advertenties. Meer informatie.